חדשות

עצור
חשוב!
המחלקה לשירותים חברתיים עברה למשכנה החדש ברח' לשם 4 טלפון: 03-68881550
תלמידי שוהם בצמרת הזכאות לבגרות בארץ:
 

תלמידי שוהם בצמרת הזכאות לבגרות בארץ:

• 92.4% מבוגרי מוסדות החינוך בשוהם זכאים לבגרות בתשע"ו • 16.2% זכאים לבגרות מצטיינת • 69.5% בגרות הכוללת 5 יחידות באנגלית • 25% בגרות הכוללת 5 יחידות במתמטיקה • שיעור נשירה נמוך – 0.2%

הזמנה לשיתוף ציבור - מפגש מס' 2

  1

שירות לתושב

עבור לתוכן העמוד