נתוני שוהם ע"פ הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה

נתוני שוהם ע"פ הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה

תפקידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס):
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היא גוף המרכזי של הממשלה שתפקידו לאסוף, לעבד ולפרסם מידע סטטיסטי על האוכלוסיה, הכלכלה והחברה בארץ. מידע זה דרוש לממשלה בעיקר לצרכי קביעת מדיניות תכנון ומעקב אחר התפתחות המדינה.

מועצה מקומית שוהם איגמה מספר נתוני ליבה על הישוב.      

כמו כן מידע נוסף נמצא באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (לחץ כאן)

 

הפרסום החדש של הלמ"ס בנושא רשויות מקומיות - שהם 2006 הקש לצפייה 

 

 

 

  נתונים כלליים
  אוכלוסיה
  מספר דירות בהתרי בנייה פרטית
  נפגעים בתאונות דרכים
  מצבת כלי רכב מנועיים
עבור לתוכן העמוד