קובץ חוקי העזר + תעריפים בגין שירותי מים וביוב

קובץ חוקי העזר + תעריפים בגין שירותי מים וביוב
  מבוא
  צו מועצות מקומיות
  איכות הסביבה - חלק א'
  איכות הסביבה - חלק ב'
  איכות הסביבה - חלק ג'
  איכות הסביבה - חלק ד'
  איכות הסביבה - חלק ה'
  בנייה
  מים
  מיסים ואגרות
  עבירות קנס
  עסקים
  שמות לרחובות ולוחיות מספר לבתים
  שמירה
  תחבורה
  העמדת רכב וחנייתו (תיקון), התשס"ז - 2007
  שטחים ציבוריים
  שטחים ציבוריים - תשריט
  סלילה תיעול ושצ"פ
  תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), תשל"ט-1979
  חוק העזר – תיקון חוק עזר לשוהם – שמירת איכות הסביבה
  קובץ חוקי העזר 2014
  חוק עזר לשהם החזקת בעל כנף התשעז 2017
  בקשה לרישיון להחזקת בעלי כנף חוק עזר החזקת בעלי כנף התשעז 2017
עבור לתוכן העמוד