הממונה על חופש המידע

הממונה על חופש המידע: דליה בסן 

טל: 03-9723024 

dalia@shoham.muni.il 

 

לשון החוק:  חוק חופש המידע, התשנ"ח-‎1998 (הקש לכניסה)

 

חוק חופש המידע 

 

 

1.         קבלת מידע על פעולות המועצה כרוכה בתשלום אגרה.

 

2.         להלן הסכומים המעודכנים :

 

  • אגרת בקשה למידע: 20 ₪ - תנאי מקדמי לטיפול בבקשה לקבלת מידע הינו תשלום האגרה.
  • אגרת טיפול: החל משעת העבודה הרביעית, ישלם מבקש המידע עבור כל שעת עבודה של איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו-אגרת טיפול בסך של 30 ₪.
  • אגרת הפקה: 0.2 ש"ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב, או 2.5 ש"ח לדיסקט מחשב.
  •  מבקש המידע ימלא את הטופס המצורף בזה.
  • המועצה תודיע למבקש על ההחלטה בבקשתו תוך 30 יום.
  • החליטה המועצה להעמיד את המידע לרשות המבקש, תבוצע ההחלטה תוך 15 יום.
  • דחיית הבקשה היא בסמכות הממונה על מסירת המידע: גב' דליה בסן.  

דליה בסן 

 

מנהלת משאבי אנוש 

 

 

 

תשלום אגרת חוק חופש המידע 

 


 

 

  טופס בקשה למידע
  דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2008
  דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2009
  דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2010
  דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2011
  דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2012
  דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2013
  דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2014
  דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2015
  דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2016
עבור לתוכן העמוד