צו ארנונה

צו ארנונה

בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג, 1992, החליטה המועצה המקומית שהם להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית.

 

       
       
     
     

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד