תמיכה כספית בעמותות - 2014

 

 

1.     אישור ניהול תקין לשנת 2014.

2.     אישור ניהול ספרים בתוקף.

3.     אישור ניכוי מס במקור בתוקף.

4.     מאזן בוחן נכון ל – 31.12.13

5.     דו"חות כספיים נכון ל – 31.12.12

6.     תקציב לשנת 2014

7.     אישור מלכ"ר ממע"מ

8.     תקנון העמותה

9.     אישור מרשם העמותות

10. רשימת שמות חברי העמותה

11. דו"ח פעילות מפורט של העמותה

12. חתימה של רו"ח / עו"ד על הדף האחרון שבטופסי הבקשה.

 

 

 

  טופס בקשה לתמיכות
עבור לתוכן העמוד