מידע סביבתי מבתי הספר - בדיקות קרינה

ביוזמת המועצה בוצעו בדיקות קרינה בתחילת השנה בכל בתי הספר ביישוב. כמו כן בוצעו בדיקות של המשרד להגנת הסביבה ב-8.12.14 

דוחות הקרינה המלאים מצורפים לעיונכם:

 

 

  דוח מדידת שדה מגנטי ELF
  בדיקות קרינה - תיכון שוהם
  בדיקות קרינה - שלהבת
  בדיקות קרינה - רבין
  בדיקות קרינה - יהלום
  דוח בדיקת קרינה שנערך בצוקים בעקבות התקנת ארון לאחסון 133 ניידים
  בדיקת כיתות ג' בביה"ס אבן חן
  דוח ממצאי בדיקות קרינה מתאים פוטו וולתאים בבתי הספר
  אבן חן
  דו"ח ביקורת לבדיקת רמות שדה מגנטי לאחר טיפול – כיתה ג 2 ביה"ס אבן חן, שהם
  בדיקת קרינה אבן חן ספטמבר
  בדיקת קרינה אבן חן דצמבר
  בדיקת קרינה גני חצב רקפת
  סטטוס בדיקות קרינה מוסדות חינוך בשוהם טבלה מרכזת
  בדיקת קרינה תאים פוטווולטאיים
  בדיקת קרינה שלהבת
  בדיקת קרינה תיכון
  סיכום חוות דעת מוסדות חינוך שוהם- אוקטובר 2013
עבור לתוכן העמוד