דוחות קרינה - מוסדות חינוך

 מידע סביבתי מבתי הספר מידע סביבתי מגני הילדים דוחות קרינה  - מוסדות 

 

 

 

 

בשנת תשע"ה בוצעו בדיקות קרינה בכל מוסדות החינוך 

הליקויים שאותרו בבדיקות אלו טופלו באמצעים שונים, בהתאם להמלצות יועץ קרינה מוסמך.
מצ"ב דוחות סופיים, לאחר טיפול בליקויים:

 

 דוחות סופיים מבתי הספר

 

 

עבור לתוכן העמוד