חברי המועצה

 

גיל ליבנה

ראש המועצה

יו"ר ועדת מל"ח, יו"ר מליאת תכנון ובנייה, יו"ר ועדת מנגנון, יו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית, יו"ר דירקטוריון החברה העירונית חמש, יו"ר דירקטוריון תאגיד החינוך, יו"ר מטה אס"א – אלימות, סמים ואלכוהול, יו"ר ועדת לשימור מבנים ואתרים

 

טל' במשרד: 03-9723010

פקס: 03-9723018

מייל:  gil@shoham.muni.il 


 

איתן פטיגרו

מ"מ וסגן ראש המועצה

יו"ר פורום תכנון, מ"מ יו"ר דירקטוריון חכ"ל, חבר ועדת משנה לתכנון ובנייה, חבר ועדת מנגנון.

 

טל: 03-9723013

פקס: 03-9723018

מייל: petigro@hotmail.com


 

שמעון אלבז

משנה לראש המועצה

יו"ר ועדת ספורט ואורח חיים בריא, מ"מ יו"ר דירקטוריון החברה העירונית חמש

טל: 03-9723013

פקס: 03-9723018

מייל: shimonel65@walla.com


 
אלי כהן

חבר המועצה

יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנייה, יו"ר ועדת רווחה ושירותים חברתיים , חבר ועדת מכרזים, חבר ועדת דת ותרבות בצוותא

טל: 03-9723013

פקס: 03-9723018

מייל: elic@shoham.muni.il


 
חני קרס

חברת המועצה

מחזיקת תיק הנוער, יו"ר ועדת מלגות, חברת דירקטוריון החברה העירונית חמש, חברת ועדת תמיכות, חברת ועדת ספורט

טל: 03-9723013

פקס: 03-9723018

מייל: karas55@gmail.com


 
אבי משיח

חבר המועצה

יו"ר ועדת רווחת הגמלאי וחבר ועדת ביקורת

טל: 03-9723013

פקס: 03-9723018

מייל: avimashiachg@gmail.com

 


גלעד רבינוביץ

סגן ראש המועצה

יו"ר ועדת חינוך, חבר ועדת מנגנון

טל: 03-9723013

פקס: 03-9723018

מייל: giladrb@gmail.com


 

דפנה רבינוביץ

חברת מועצה

יו"ר הפורום לפיתוח כלכלי, יו"ר ועדת מכרזים, חברת דירקטוריון החברה הכלכלית,  חברת ועדת משנה לתכנון ובנייה

טל: 03-9723013

פקס: 03-9723018

מייל: dafnar@complot.co.il


ערן אלראי

חבר המועצה

יו"ר ועדת תנועה ותמרור, חבר ועדת התמיכות

טל: 03-9723013

פקס: 03-9723018

מייל: eran.alroy@softwareag.com


אשר פאהן

סגן ראש המועצה

יו"ר ועדת כספים, יו"ר ועדת דת ותרבות בצוותא, חבר בדירקטוריון החברה הכלכלית, חבר ועדת משנה לתכנון ובנייה, חבר ועדת ביקורת, חבר ועדת תמיכות, חבר ועדת מלגות, חבר פורום תכנון

טל: 03-9723013

פקס: 03-9723018

מייל: fahn100@gmail.com


 

אלי יפרח

חבר המועצה

יו"ר ועדת תמיכות, יו"ר ועדת הנחות בארנונה, חבר בדירקטוריון החברה העירונית חמש, חבר ועדת מכרזים, חבר ועדת מלגות

 

טל: 03-9723013

פקס: 03-9723018

מייל: eli@shoham.muni.il


 

 

אבי אלטלף

חבר המועצה

מחזיק תיק החינוך הדתי, יו"ר ועדת שמות והנצחה, מ"מ יו"ר ועדת דת ותרבות בצוותא, מ"מ יו"ר תאגיד החינוך, חבר ועדת תמיכות, חבר ועדת מכרזים

טל: 03-9723013

פקס: 03-9723018

מייל: avi@altalef.co.il


יוסי לוי

חבר המועצה

יו"ר ועדת הביקורת, חבר ועדת משנה לתכנון ובנייה, חבר ועדת מכרזים, חבר ועדת הנחות בארנונה, חבר ועדת תמיכות, חבר דירקטוריון החברה העירונית חמש, חבר דירקטוריון תאגיד החינוך

טל: 03-9723013

פקס: 03-9723018

מייל: ayla206@walla.com

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

  
 

 


 
 

  

 
 
 

 


 
 

  
 
 

 


 
 

 

 
 
 
עבור לתוכן העמוד