קובץ שאלות ותשובות - שדרוג מערך האבטחה היישובי ואבטחת גני הילדים

 

שדרוג באבטחת גני הילדים, המעונות והצהרונים

 

שאלה: האם מטילים על צוות הגן מטלות נוספות, אשר יקשו עליו בקבלת הילדים בבוקר?

 

תשובה: לא. צוות הגן יוסיף לטפל אך ורק בסדרי הביטחון והכניסה לגן המחייבים אותו מתוקף חוזרי מנכ"ל משרד החינוך.

שאלה: האם פתיחת השער לא תפריע למהלך התקין של פעילות הגן ?

 

תשובה: גן הילדים יפתח בשעה 7:30 לאחר סריקת הסייעת את המבנה הפנימי של הגן. שער הגן הראשי יהיה פתוח והסייעת תקלוט את הילדים בדלת הכניסה למבנה. בשעה 8:30 יסגר השער הראשי והכניסה לגן תתבצע ע"י הפעלת האינטרקום ,ההורים ילוו את ילדיהם עד שהסייעת/גננת תראה אותם בגן. (ע"פ חוזר מנכ"ל סח/3 ב' סעיף 2.1.2 ). עד לשעה זו, בהתאם לשגרת הפעילות בגן, תתקיים קליטת ילדים ומשחק חופשי. בשעה 13:30 יפתח השער החיצוני לכניסה של הורים/צהרונים פרטיים לאיסוף הילדים וישאר פתוח עד השעה 14:10 .

שאלה: האם מתכונת האבטחה החדשה נובעת מרצון המועצה לחסוך בהוצאות לאור אי גביית אגרת שמירה?

 

תשובה: שדרוג מתכונת האבטחה אינו חוסך בתקציב, אלא מייעל את ההוצאה התקציבית ומשפר את רמת האבטחה ומשך זמן האבטחה, כך שהאבטחה ביישוב תכסה את גם את מעונות היום והצהרונים, עד שעה 16:30.

שאלה: נוכחות המאבטח בגן הילדים הרתיעה גורמים עוינים שונים (פעילי פח"ע, פדופילים ועוד) מהגעה לגן, מה ירתיע גורמים אלו עכשיו?

 

תשובה: לניידות תהיה נראות גדולה בשטח, והן תסיירנה באופן בולט במשך שעות הלימודים, בכל הרחובות סביב אשכול הגנים. הסיירים יבצעו סריקה סביב הגן מספר פעמים ביום. ריבוי הסיורים יסייע לנראות ובולטות רבבה יותר והגעה וטיפול מהירים יותר לאירועים חריגים.  הסיירים יהיו צעירים, מיומנים יותר וחמושים.

שאלה: מה קורה אם במהלך יום הלימודים יפגע ילד ויידרש לתת לו סיוע מקצועי ?

 

תשובה: בכל גן מותקן לחצן מצוקה, אשר מקושר למוקד החירום היישובי.

שאלה: מה יקרה בעת תקלה במערכת הצילום והפתיחה ?

 

תשובה: הגננת / הסייעת ידווחו למוקד ובמקביל לניידת – יוזמן טכנאי ועד להגעתו תהיה נוכחות בתדירות יותר גבוהה של הניידת בגן.

שאלה: האם כל אדם שיצלצל באינטרקום יוכנס לגן הילדים?

 

תשובה: לגן יוכנס רק אדם אשר מזוהה על ידי הגננת או הסייעת. בכל מקרה אחר, תוזעק ניידת האבטחה של הגן, והאורח יוכנס רק לאחר זיהוי וקבלת אישור הקב''ט.

שאלה: האם גובה לחצן היציאה מהגן מספיק גבוה על מנת למנוע מילדי הגן לפתוח את השער ?

 

תשובה: אכן , הלחצן יותקן באופן שלא יאפשר לילדי הגן ללחוץ עליו.

שאלה: האם לא ניתן לפתוח את השער ע"י הכנסת היד ולחיצה על לחצן פתיחת השער?

 

תשובה: לחצן פתיחת השער מצוי על גבי מערכת הטמ''ס הנמצאת בתוך הגן ובשליטת הגננת. שער הכניסה למתחם, בהיותו סגור לא יאפשר להשחיל את היד מבחוץ ולפתוח את השער.

שאלה: יש שכונות בהם מתבצעת בניה, האם תוסר האבטחה הצמודה גם בהם ?

 

תשובה: אין בשוהם גנים שגובלים באתרי בנייה.

שאלה: האם יש תכנון לבקרה על התפעול של המערכות בשבועות הראשונים של שנת הלימודים?

 

תשובה: תבוצע בקרה הדוקה ושוטפת על ידי קב"ט המועצה והשיטור המשולב.

שאלה: עד איזו שעה יפעלו ניידות האבטחה?

 

תשובה: בין השעות 7:30-16:30

שאלה: כמה ניידות יפעלו?

 

תשובה: 3 ניידות ייעודיות למוסדות חינוך.

שאלה: מי יפקח על פעילות הניידות?

 

תשובה: קב''ט המועצה בתוקף היותו קב''ט מוס''ח ברשות ובאמצעות מפקח חב' האבטחה.

שאלה: האם כל המערכות בכל גני הילדים תקינות ויהיו שמישות ביום הראשון לשנת הלימודים?

 

תשובה: כל המערכות יהיו מוכנות וערוכות בתחילת שנת הלימודים.

שאלה: מה זמן התגובה בין הקריאה להגעת הניידת?

 

תשובה: אנו נערכים למתן תגובה בתוך 2-3 דקות לגני ילדים הקוראים למצוקה.

שאלה: האם יש סדר עדיפויות במענה של הניידת במידה ויש מס' גנים קוראים?

 

תשובה: במידה ומספר גנים יבקשו סיוע בעת ובעונה אחת יופנו ניידות מגזרה סמוכה לגזרה אחרת וכמו כן ישולבו במצב כזה גם ניידת השיטור הקהילתי וגם ניידת מחלקת הביטחון ןניידת מפקח חברת האבטחה.

 

שדרוג באבטחה היישובית

שאלה: לנוכחות המאבטחים בשערים היתה הרתעה כלשהי. מה יעצור כניסת גורמים עויינים ליישוב היום?

 

תשובה: עד עתה נוכחות מפעילי המחסומים לא מנעה כניסתו של איש ליישוב  דרך המחסומים לרבות פורצים.
מפעילי המחסום הוצבו ללא נשק ( המשטרה לא נתנה הסכמתה להצבת חמושים ) וללא סמכות עיכוב.
עד עתה כשמפעיל המחסום חשד במישהו נאלץ לקרוא לניידת המשולבת מבלי יכולת לעכב את החשוד.
ניידות הסיור יהיו מאובזרות באופן שייצר הרתעה ובהם ישבו מאבטחים , בעלי הכשרה כמאבטחים וככאלה תהיה להם הסמכות לעכב כל מי שנראה חשוד לרבות הדרישה להזדהות .
הביטחון צריך להיעשות ולהיראות – במתכונת המוצעת הוא יראה טוב יותר ויראה בכל רחבי היישוב.

 

שאלה: האם יש לסיירים בניידת סמכות לבדוק אנשים ברחוב?

 

תשובה: המועצה תקפיד על קליטת מאבטחים מוסמכים הנושאים תעודת מאבטח שמעניקה להם סמכויות משטרה בנושא עיכוב ובידוק.

שאלה: האם יש סמכות לעצור חשודים ברחוב ולבדוק ת.ז?

 

תשובה: מאבטח מוסמך המחזיק תעודת מאבטח של משטרת ישראל מוסמך לעכב חשוד לשלוש עות  ולדרוש הצגת תעודה מזהה. במצב שכזה ברור  שהמאבטח בניידת יזעיק סיוע משטרתי במקביל. 

 

עבור לתוכן העמוד