הודעה על הקצאת קרקע - פרסום שני

לוועדה להקצאת קרקע ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית במועצה המקומית שהם, הוגשה בקשה מאת עמותת יד ישרה (ע"ר 580030104)

הקצאת מבנה בן קומה אחת (חדר) להשאלת ציוד רפואי ושיקומי.

חלק ממבנה בן קומה אחת, המבנה (חדר) בשטח של כ- 50 מ"ר, בכתובת הידועה לשם 4 שהם, כגוש 6855, מגרש: 5339, חלקה: 208 

תקופת ההקצאה:3 שנים + 2 תקופות אופציה בנות 12 חודשים (שנה) כל אחת. סה"כ 5 שנים.

 

בעל עניין ו/או הרואה עצמו נפגע ו/או עשוי להיפגע מהקצאת הקרקע במקרקעין דלעיל, וכל המעוניין להביע עמדה, רשאי.

 

לפנות בכתב עד לתאריך: 5.10.16   לוועדה להקצאות קרקע, לידי גב' סימה זאנה, קומה ב' בניין המועצה.

פקס: 03-9747716     

 

מייל: sima@shoham.muni.il

 

 

בברכה,

דודי זביב
מנכ"ל המועצה

 

עבור לתוכן העמוד