הידוק האבטחה ביישוב:

הידוק האבטחה ביישוב: (הגדל)

שער הכניסה והיציאה הצפוני של שוהם ייסגר בשעות הלילה לתנועת כלי רכב, החל מ- 22.1.17 משעה 1:00 ועד 5:00 בבוקר. כך המליצה ועדת הביטחון של היישוב, בראשותו של רונן פרידמן, בתום ישיבתה האחרונה. ההחלטה על הידוק האבטחה ביישוב אושרה על ידי מליאת המועצה. בהתאם להחלטה זו,  בשעות אלה הכניסה ליישוב והיציאה ממנו ייעשו, באופן מבוקר, ממחסום הכניסה הדרומי בלבד. המלצת ועדת הביטחון התקבלה לאחר הערכת מצב כוללת ובהמלצת המשטרה, עד להערכת מצב חדשה, בהתאם לתוצאות מניעת עבירות הרכוש בשוהם.

משה ויגדור, קב"ט המועצה ציין כי צעד זה, שנועד לאבטחת היישוב, מתווסף לפעילות הניידת המשולבת וניידת האבטחה, אשר פועלות ברחבי היישוב משעה 23:00 ועד שעות הבוקר.

המלצות הוועדה כוללות גם המלצות לשיפור השערים באמצעים שונים המותקנים בהדרגה, והפעלת סיירים מקצועיים בשער הדרומי בשעות הרגישות, נועדו להוסיף לביטחון התושבים ולהוות מכשול נוסף בפני עברייני הרכוש. רונן פרידמן: "ועדת הביטחון מודעת לחוסר הנוחות הנגרם מסגירת השער הצפוני בשעות הלילה, אך מבקשת את שיתוף הפעולה והסבלנות של התושבים, נוכח המטרה החשובה".

כזכור, לפני מספר חודשים, עדכנה מועצת שוהם את מתווה האבטחה היישובי, מאבטחה סטטית במחסומים לאבטחה היקפית ניידת. בשעות הבוקר מאובטחים מוסדות החינוך באמצעות שלוש ניידות אבטחה, הפועלות בגזרות פעילות מוגדות, ומעניקות אבטחה לגני הילדים, למעונות היום, לצהרונים ולרחובות הסובבים אותם. בשעות הלילה נוספה לניידת השיטור המשולב ניידת אבטחה נוספת. המאבטחים הפועלים בניידות האבטחה החדשות הם צעירים בעלי רקע קרבי. ממועצת שוהם נמסר שמאז הפעלת ניידות הסיור של מוסדות החינוך בספטמבר האחרון ותוספת ניידת הסיור בלילה, נמנעו כמעט לחלוטין פריצות לבתים בשעות היום ובחודש האחרון אף ירדה כמות הפריצות בלילה, מה שמוכיח את אפקטיביות המהלך".

עבור לתוכן העמוד