קול קורא ליצירה אמנותית בגן הוואדי

מועצה מקומית שוהם והחברה העירונית חמש, מזמינות  אמנים מתחומי אמנות שונים, לקחת חלק במיזם יישובי במסגרת שנת האמנות, במסגרתו יוצבו 5 מייצגים בגן הוואדי.

 

גן הוואדי ממוקם במרכז היישוב, סמוך למועצה המקומית שוהם ברח' האודם ומשמש את תושבי היישוב לצורכי פנאי, נופש ופעילות חברתית. בגן, מדשאות, מתקני שעשועים וגן ארכיאולוגי.

 

הצעות למיצגים אמנותיים, יש להגיש בהתאם לקריטריונים הר"מ:

 

"קונספט":

"יצירה בטבע"  יצירה חופשית של אמנות המשתלבת בגן, בתחומי האמנות השונים כגון: אמנות פלסטית, פרזול , אבן וכו', עץ וכו'.

 

"הגשה":

אנו מבקשים להגיש 3 סקיצות צבעוניות בקנ"מ 1:100 .

 

"סיור מוקדם במקום"

בתאום עם תמי 039723057, tami@shoham.muni.il , יקבע בהמשך.

"עמידות":

המיצגים יהיו מחומרים שונים עמידים לתנאי חוץ, ועומדים בתקני הבטיחות.

אמנים שיבחרו מבין כלל מגישי הבקשה להשתתף במיזם, ידרשו בהמשך להציג אישורי קונסטרוקציה בפני מהנדס המועצה המקומית שוהם, וללוות  מקצועית את העמדת המיצג באתר.

המועצה המקומית שוהם, תספק באתר חיבורי חשמל, מים, ניקיון, מנוף ליום העמדת המיצגים (בהתאם לתנאים בשטח, ולמיקום הצבת הפסלים).

 

כמו כן, באחריות המועצה להתקין שלט הנושא את שם היצירה ושם האמן בציון תאריך.

תשלום:

המועצה המקומית שוהם, תעביר תשלום בסך 15,000 ₪ כולל מע"מ לכל אמן עבור מיצג אחד. התשלום ייעשה בסיום העמדת המיצג וקבלת אישורי בטיחות.

 

דגשים:
•  במהלך היצירה, יפתח הגן לקהל הרחב לצפייה בעבודת היצירה, בהתאם לזמנים שיוגדרו מראש ובהתאם לאישור יועץ בטיחות.
•  בסיום העבודה, יוצבו היצירות ברחבי הגן במתחמים שיוגדרו מראש עם האמנים.
•  האמנים יתחייבו לדאוג לביטוח תאונות, רכוש ובריאות.
•  המיצגים יישארו בבעלות המועצה המקומית שוהם וזו תהא רשאית להעבירם לצד ג'  בכל דרך שתמצא לנכון לצמיתות או לתקופות קצובות.

 

לפיכך יידרש כל אמן לחתום על נספח המקנה למועצה מקומית שוהם, זכויות יוצרים ביצירה עצמה.

תאריך אחרון להגשת ההצעות:  23/2/17

 

מועד צפוי לאירוע קהילתי מסכם – תחילת יוני 2017

 

 

 


עבור לתוכן העמוד