תכנית המתאר "שהם 2040" - דיון להפקדה

תכנית המתאר "שהם 2040" - דיון להפקדה (הגדל)

שלום רב,

מליאת ועדת תכנון ובנייה תקיים דיון מיוחד לדיון בתכנית המתאר "שהם 2040" ולקביעת התנאים להפקדתה. התכנית גובשה בשנתיים האחרונות על ידי צוות מתכננים ויועצים, בהליך שלווה במפגשי שיתוף ציבור.
תכנית המתאר מגדירה את המסגרת התכנונית של היישוב ל-20 השנים הבאות, תוך התייחסות לאופי הבינוי, ייעודי הקרקע, תחבורה, תשתיות ועוד. לאחר אישורה במוסדות התכנון יהיה לה מעמד סטטוטורי. 

אנו מזמינים אתכם לעיין בתכנית.


גיל ליבנה
ראש המועצה

 

 


  הוראות
  תשריט 1
  תשריט 2
  נספח תנועה
  נספח ניקוז שוהם
  נספח חברתי כלכלי
  נספח מים וביוב תכנית מתאר שוהם
  נספח מים וביוב 1
  נספח מים וביוב 2
  נספח מתחמים
  נספח נופי סביבתי
  נספח ניקוז
  נספח עיצוב עירוני
  נספח תכניות מתאר ארציות ומחוזיות החלות על התכנית
  נספח תנועה
  סקר סיכוני רעידות אדמה ראשוני
  תשריט נופי משולב
  תשריט רקע תכנוני קיים
עבור לתוכן העמוד