"חוק האופניים" - עיקרי נוהל פיקוח ואכיפה של עבירות תעבורה ברשויות המקומיות

על מנת להתמודד עם ריבוי האופניים החשמליים, ולהגביר את ביטחון הולכי הרגל והרוכבים, אושר לאחרונה נוהל להסמכת פקחי הרשויות המקומיות לאכיפת חוק זה.

הנוהל צפוי לצאת לדרך ביולי 2017. הוא ייושם באופן הדרגתי: בשלב הראשון פעילות הסברה, לאחר מכן יירשמו אזהרות ולאחר כחודשיים ייאכף הנוהל במלואו. להלן עיקרי הנוהל:

  1. פקחי המועצה המקומית יוסמכו לאכיפת עבירות הנוגעות לרכיבת אופניים וכלי רכב בעלי מנוע עזר (אופניים חשמליים, קורקינט ממונע וכד').
  2. הפקחים יוכלו לדרוש מאדם שעבר על החוק להזדהות, ובמידה שסירב – תהיה להם סמכות לעכבו עד 3 שעות עד לבואו של שוטר.
  3. לשם אכיפת עבירות התנועה, מוסמך פקח להוציא את האוויר ואת השסתומים מצמיגי רכב הפטור מחובות רישוי ורישום, ובלבד שינקוט אמצעי זהירות סבירים הדרושים להבטחת אי גרימת נזק לרכב.
  4. פקח יוכל לבצע אכיפה כלפי קטין שביצע עבירה, תוך יידוע הוריו, לרבות הוצאת אוויר ותפיסת סוללת רכב בעל מנוע עזר.
  5. הפיקוח ייעשה על ידי הפקח רק בעת מילוי תפקידו, כשהוא לבוש מדי פקח ומצוייד בתעודה חתומה בידי ראש הרשות.


עבור לתוכן העמוד