תמ"ל 1007 מסמכים למכרז

תמ"ל 1007 מסמכים למכרז (הגדל)

תמ"ל 1007 מסמכים למכרז

עם פרסום מכרז לשיווק 716 יחידות דיור בשכונה כ"א בשוהם על ידי רמ"י, מצורפות תכניות בינוי ונספחים למכרז.

לפרטים נוספים החברה הכלכלית לשוהם בע"מ 03-9724721

 

לתשומת לבכם - קבצים שאינכם מצליחים לראות בתצוגה מוקדמת -  יש להוריד למחשב ולשמור ואז ניתן לפתוח אותם.

 

למכרז של רשות מקרקעי ישראל

 

 

 

  הנחיות מרחביות
  תוכניות בינוי מאושרת
  הנחיות בניה ירוקה
  מגרש 60 התפלגות יחידות דיור
  מגרש 60 חצר משותפת טיפוסית, רמפה וחניון
  מגרש 60 חתך מגרש
  מגרש 60 תוכנית חניה תת קרקעית
  מגרש 60 תוכנית מגרש
  מגרש 100 התפלגות יחידות דיור
  מגרש 100 חצר משותפת טיפוסית רמפה וחניון
  מגרש 100 חתך מגרש
  מגרש 100 תכנית חניה תת קרקעית
  מגרש 100 תכנית מגרש
  מגרש 101 התפלגות יחידות דיור
  מגרש 101 חצר משותפת טיפוסית רמפה וחניון
  מגרש 101 חתך מגרש
  מגרש 101 תכנית חניה תת קרקעי
  מגרש 101 תוכנית מגרש
  מגרש 102 התפלגות יחידות דיור
  מגרש 102 חצר משותפת טיפוסית רמפה וחניון
  מגרש 102 חתך מגרש
  מגרש 102 תוכנית חניה תת קרקעית
  מגרש 102 תוכנית מגרש
  מגרש 103 התפלגות יחידות דיור
  מגרש 103 חצר משותפת טיפוסית רמפה חניון
  מגרש 103 חתך מגרש
  מגרש 103 תוכנית חניה תת קרקעית
  מגרש 103 תוכנית מגרש
  מגרש 104 התפלגות יחידות דיור
  מגרש 104 חצר משותפת טיפוסית
  מגרש 104 חתך מגרש
  מגרש 104 תנית חניה תת קרקעית
  מגרש 104 תכנית מגרש
  מגרש 105 התפלגות יחידות דיור
  מגרש 105 חצר משותפת טיפוסית רמפה חניון
  מגרש 105 חתך מגרש
  מגרש 105 תכנית חניה תת קרקעית
  מגרש 105 תכנית מגרש
  מגרש 106 התפלגות יחידות דיור
  מגרש 106 חצר משותפת טיפוסית רמפה חניון
  מגרש 106 חתך מגרש
  מגרש 106 תכנית חניה תת קרקעית
  מגרש 106 תכנית מגרש
  מגרש 107 התפלגות יחידות דיור
  מגרש 107 חצר משותפת טיפוסית רמפה חניון
  מגרש 107 חתך מגרש
  מגרש 107 תכנית חניה תת קרקעית
  מגרש 107 תכנית מגרש
  מגרש 140 התפלגות יחידות דיור
  מגרש 140 חצר משותפת טיפוסית רמפה חינון
  מגרש 140 חתך מגרש
  מגרש 140 תכנית חניה תת קרקעית
  מגרש 140 תכנית מגרש
  מגרש 141 התפלגות יחידות דיור
  מגרש 141 חצר משותפת טיפוסית רמפה חניון
  מגרש 141 חתך מגרש
  מגרש 141 תכנית חניה תת קרקעית
  מגרש 141 תכנית מגרש
  מגרש 142 התפלגות יחידות דיור
  מגרש 142 חצר משותפת טיפוסית רמפה חניון
  מגרש 142 חתך מגרש
  מגרש 142 תכנית חניה תת קרקעית
  מגרש 142 תכנית מגרש
  מגרש 143 התפלגות יחידות דיור
  מגרש 143 חצר משותפת טיפוסית רמפה חינון
  מגרש 143 חתך מגרש
  מגרש 144 התפלגות יחידות דיור
  מגרש 144 חצר משותפת טיפוסית רמפה חניון
  מגרש 144 חתך מגרש
  מגרש 144 תכנית חניה תת קרקעית
  מגרש 144 תכנית מגרש
  מגרש 145 התפלגות יחידות דיור
  מגרש 145 חצר משותפת טיפוסית רמפה חניון
  מגרש 145 חתך מגרש
  מגרש 145 תכנית חניה תת קרקעית
  מגרש 145 תכנית מגרש
  מגרש 146 התפלגות יחידות דיור
  מגרש 146 חצר משותפת טיפוסית רמפה חניון
  מגרש 146 חתך מגרש
  מגרש 146 תכנית חניה תת קרקעית
  מגרש 146 תכנית מגרש
  מגרש 147 התפלגות יחידות דיור
  מגרש 147 חצר טיפוסית רמפה חניון
  מגרש 147 חתך מגרש
  מגרש 147 תכנית חניה תת קרקעית
  מגרש 147 תכנית מגרש
  מגרש 1001 דיור מיוחד ומסחר קומה טיפוסית
  מגרש 1001 דיורמיוחד ומסחר קומת כניסה
  מגרש 1001 חצר משותפת טיפוסית רמפה חניון
  מגרש 1001 תכנית חניה תת קרקעית
  מגרש 143 חניה תת קרקעית
  מגרש 143 תכנית מגרש
עבור לתוכן העמוד