הנהלת מועצת שוהם אישרה תקציב ותוכניות עבודה לשנת 2018

הנהלת מועצת שוהם אישרה תקציב ותוכניות עבודה לשנת 2018
השנה הוכרזה כשנת הקהילה ותעמוד בסימן 25 שנה להקמת שוהם.

הנהלת מועצת שהם אישרה השבוע את תוכניות העבודה ותקציב המועצה לשנת 2018, בתום עבודת הכנה מקיפה וכוללת עליה שקדו הצוותים המקצועיים באגפי המועצה ובוועדותיה. התקציב ותוכניות העבודה יועלו לאישור מליאת המועצה בישיבתה הקרובה. תקציבה של המועצה לשנת 2018 יעמוד על קרוב ל-148 מיליון ₪, לעומת 140 מיליון ₪ אשתקד.

היעד המרכזי שקבעה המועצה השנה לפעילותה הוא שנת הקהילה, אותו יוביל אגף החינוך והקהילה, ובמסגרתו יבצעו כל אגפי המועצה והתאגידים העירוניים מגוון גדול של תכניות ואירועים, בדגש על 25 שנים להקמתה של שוהם.

השנה תקדם המועצה פרוייקטים בעלי משמעות כלכלית והנדסית ליישוב, בהן ביצוע תשתיות והוצאת היתרי בנייה בשכונת הדרים (כ"א); שיווק ופיתוח אייר פארק שוהם – מרכז העסקים הדרומי ופיתוח מגרשים נוספים באזור התעשייה הצפוני – היי פארק שוהם.

במהלך השנה תקודמנה שורה של תוכניות תשתית ותוכן, שייתנו מענה לצורכי הקהילה בשוהם: הקמת בית המתנדב; הקמת מרחב יזמות חברתית, אמנותית וטכנולוגית; הקמת מרכז צעירים לגילאי 21-35 והרחבת בית הגמלאי. כמו כן תפתח המועצה את תשתיות הפנאי והספורט ביישוב באמצעות שדרוג תשתיות ומתקנים בגן החבל, הקמת מתקן אתלטיקה משולב ותכנון בריכה מקורה נוספת במועדון הספורט שוהם.

תקציב החינוך בשנת 2018 יהווה 48% מסך תקציב המועצה, והוא יעמוד על כ-71 מיליון ש"ח מיליון ₪. הוצאות הנהלה וכלליות שמרו על שיעורן מסך תקציב המועצה (7.7%) והן עומדות על כ-11 מיליון ₪. תקציב השירותים המקומיים, אשר כולל תברואה, שמירה, הנדסה ועוד, שמר על שיעורו מסך תקציב המועצה (כ-22%) והוא יעמוד על 32.6 מיליון ₪ (לעומת 30 מיליון ₪ ב-2017).

ההכנסות מארנונה צפויות לגדול מ-65.4 מיליון ₪ ל- 68.7 מיליון ₪, בעיקר בגין תוספת שטחים בהיי פארק שוהם ושטחי מגורים נוספים.

ראש המועצה גיל ליבנה: "השנה תציין שוהם 25 שנה להקמתה, עם מגוון תכניות בשיתוף הקהילה החמה והפעילה בישוב, ופיתוח תשתיות ושירותים לרווחת הציבור. המועצה תמשיך לבסס את מעמדו הכלכלי של הישוב באמצעות פיתוח המע"ר הדרומי – אייר פארק שוהם, שכבר שווק בהצלחה, ומגרשים נוספים לתעסוקה באזור התעשייה המשגשג שלנו. המועצה תתמודד עם האתגר התכנוני וההנדסי הגדול והמשמעותי בתולדותיה – הקמת שכונת הדרים (כ"א), לטובת מימוש יעד הצערת אוכלוסיית היישוב וקליטת משפחות צעירות ובני מקום".

דודי זביב, מנכ"ל מועצת שוהם: "תכנית העבודה מבטאת גידול וצמיחה בהיקף השירותים והעשייה, כמתן מענה לצורכי תושבי שוהם, בכל תחומי העשייה והתוכן, תוך שמירה על איזון תקציבי כפי שנעשה השנה ובכל השנים בעבר".


תכניות חדשות לשנת 2018

יעד מרכזי: "הקהילה"

היעד המרכזי שיוביל אגף החינוך והקהילה יתמקד בקהילת שוהם וב-25 שנים להקמת היישוב.

לשכת מנכ"ל
במוקד תכניות העבודה יעמוד קידום תוכניות לפיתוח היישוב והשלמת התכנית הרב שנתית שהחלה בשנת 2013 וצפויה להסתיים השנה. מנכ"ל המועצה יתמקד השנה בשיפור השירות לתושב באמצעות חדשנות וכלים מחשוביים, בהקמת מרכז חרום משולב ומוקד טמ"ס ובהמשך הקמת מרכז הדרכה ארצי לנגישות.

חינוך וקהילה

אגף החינוך והקהילה ימשיך לפעול לשיפור אקלים חינוך מיטבי בבתי הספר באמצעות הפעלת תכנית "מפרש" יישובית לקידום שפה בית ספרית בתחום, טיפוח שיח בינאישי וחיזוק קבוצת מנהיגות חינוכית מובילה.

האגף ימשיך להוביל תכניות לפיתוח סביבות למידה חדשניות ופרוייקטים של למידה בסביבה טכנולוגית ותכניות בתחום הטכנולוגיה והמדע.

איכות הסביבה

אגף איכות הסביבה יוביל פעילות קהילתית רב גילאית בנושא מגוון המינים ויקיים פרוייקט פנאי ירוק להורים וילדים בגילאי הגן. האגף יוסיף לפעול להגדלת היקפי המיחזור והחסכון באנרגיה.

השנה תחזור לפעול היחידה הסביבתית המשותפת לשוהם ולחבל מודיעין.

הנדסה

אגף ההנדסה ימשיך ביישום הרפורמה בחוק התכנון והבנייה בתחום רישוי תכניות בניה ושיפור השירות לתושב, לרבות הטמעת הליכי עבודה ממוחשבים ומדידים. האגף יקדם הליכי הדיון ואישור הועדה המחוזית של תכנית המתאר הכוללת בשיתוף התושבים "שוהם 2040", אשר בסופה תוסמך הוועדה המקומית כוועדה עצמאית מוסמכת. האגף ילווה את תכנון הפיתוח והבינוי של שכונת הדרים ואייר פארק שוהם, ויטפל ברישוי היתרי הבניה.

 

החברה הכלכלית לשוהם

בשנת 2018 תשלים חכ"ל את פיתוח התשתיות בקרית התעסוקה והלוגיסטיקה היי פארק שוהם ותפעל לשיווק מגרשים נוספים. החברה תשלים את התכנון המפורט למרכז העסקים הדרומי אייר פארק שוהם ותבצע פיתוח והנחת תשתיות עד למסירת המגרשים ליזמים. חכ"ל תשלים את התכנון המפורט לשכונת הדרים ותצא במכרז לקבלן פיתוח לשכונה.


החברה העירונית חמש

החברה העירונית חמש תקיים אירועים במסגרת שנת הקהילה, ותפעל להקמת בית אומני שוהם לעידוד היצירה המקומית והחינוך לאמנות. במהלך השנה יוקם מרכז צעירים לייעוץ ופנאי לצעירי היישוב ותתקיימנה פעילויות בתחום "עיר בריאה".

עבור לתוכן העמוד