אגף איכות הסביבה

אגף איכות הסביבה מהווה אגף ביצועי של המועצה הנותן מענה לתושבים במכלול תחומים: תחזוקה, גינון, ניקיון, שמירת סדר ציבורי ואכיפה, אחזקת בע"ח, חינוך סביבתי, וטיפול במפגעים סביבתיים. הטיפול במכלול נושאים אלו על ידי האגף לאיכות הסביבה, מאפשר לתושבים לקבל במקום אחד, מענה לפניות בנושאים שונים הקשורים לאיכות החיים ביישוב.  

האגף אף נותן מענה באמצעות האגודה לתרבות הדיור (לפניות של דיירי הבתים המשותפים).האגף פועל ליישום מדיניות המועצה ולהשגת היעדים שהמועצה הציבה לעצמה. 

 

טל: 03-9723051

  

 

מידע סביבתי - דוחות קרינה, נתוני איכות מים ועוד... 

 

 

נוהל פיקוח ואכיפה - חוק האופניים

 

 

              

 

       

 

       

 
       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד