האופק החינוכי

 

יעדים מרכזיים 2016

 • הפעלת תכנית רב גילאית בנושא השנתי, שנת הילדים מ"א' ועד טף".
 • בחינה והגדרה של מבנה מערכת החינוך.
 • טיפוח דיאלוג מכבד ואישי – מורה תלמיד.
 • העצמת מנהיגות חינוכית וסגלי חינוך.
 • קידום פדגוגיה חדשנית בכלל ובתחומי מדע , טכנולוגיה ותקשוב בפרט. יצירת סביבות למידה ייחודיות המזמנות
 • הוראה ולמידה מגוונת בתוך בי"ס ומחוצה לו.
 • שילוב תכניות למיצוי ומצוינות במוסדות החינוך.
 • יישום תכנית "מעברים ורצפים" על רצף הגילאים מגן ועד יב'.
 • עידוד ויזום תוכניות ייחודיות ויוזמות חינוכיות כדוגמת : ייחודיות בגנים ובבתיה"ס , תל"ן - בגנ"י ובבתיה"ס. חינוך
 • מוסיקלי, תנועה וריקוד . "רובוטיקה", למידת עמיתים וכו'...
 • מתן מענה ייחודי ומותאם לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, תוך  עידוד פתיחת מסגרות לימודיות ביישוב.
 • שילוב תלמידים  בעלי  צרכים  מיוחדים  בקהילה.
 • קידום תכניות המטפחות מעורבות ותרומה בקהילה.
   

שנת הילדים מא' ועד טף

 

גנ"י

 • קונצרט ג'ז לגני חובה.
 • הפנינג : "ירוק בגן" – במסגרת גנים ירוקים.
 • "שישי שמח" – בגני 3-4.
 • "סיפור למשפחה "- במסגרת ספריית פיג'מה

בתיה"ס

 • משחקים של פעם – הפנינג הורים וילדים לשכבת גיל אחת (כנראה ב').
 • "מחוללי שהם"  - מפגשים סביב ריקודי עם (שכבת ג').
 • "נעים בתנועה" יום ספורט שיופעל ע"י מגמת הספורט של התיכון  בגן החבל (שכבת ד')  
 • "מפגש והנאה "- סדרה בת 4  מפגשים – אחת לחודש הורים וילדים עם מפעילי חווידע בסמוך לחגים (בישול- יום
 • המשפחה, קסמים – פורים, אשכולות חשיבה , קומיקס ). דמי השתתפות סמליים.  

המחלקה לשירותים חברתיים:

 • מרכז למשפחות חד הוריות תכניות ופעילויות להורים ולילדים,
 • במועדוניות – תכנית מנהיגים צעירים בשיתוף קק"ל (קבוצה משותפת של יהלום ומרכז יחד).
 • מוסיקה לילדים עם צרכים מיוחדים בתפקוד נמוך.
 • בבית הגמלאי – הרחבת קייטנה לסבים ונכדים בקיץ, במסגרת תוכנית הקשר הרב-דורי.
 • הדרכת בני נוער מדריכים את גמלאים בשימוש בטלפון ובמחשב.
עבור לתוכן העמוד