גן עירית (ממ"ד)

גננת: ענת הלל
סייעת: זוהרה אהרון
סייעת: אורלי זילכה
רח' חרמון 6
טל': 9793247
עבור לתוכן העמוד