מעונות היום בשהם

"שגיא" - מעון "חמש"
מנהלת: יעל בלעיש
רח' שגיא 10
טל': 9732744
"מכבים" - מעון "חמש"
מנהלת: אודליה אלגלי
רח' מכבים 83
טל': 9732649
"עינב" - מעון נעמת
מנהלת: מירי דוזלי
רח' תירוש 2
טל': 03-9611440
"חמניות" - מעון נעמת
מנהלת: רוחה דהן
רחבת נגה
טל': 9773793
עבור לתוכן העמוד