גבייה

מנהלת: אורנה רוברמן

ornar@shoham.muni.il

טל: 03-9723017

פקס: 03-9723097

קווי טלפון לשירותכם: 03-9723080/81/82/83

 

מחלקת הגביה אחראית לגביית הארנונה, אגרת מים, אגרת ביוב, אגרות והיטלי בניה, אגרות חינוך, שכר לימוד חינוך, אגרת שלטים וכל ההכנסות העצמיות האחרות. מנהלת היחידה מרכזת את ועדת ההנחות. יחידת הגביה הינה מופרטת.

 

בעת פניה למועצה לקבלת אישור לטאבו (טופס העדר חובות) יש לפנות למחלקת הגביה ולהצטייד ב:

  • חוזה רכישה/מכירה.
  • צילום ת.ז של אחד הצדדים (קונה/מוכר).
  • נסח טאבו מעודכן (שהודפס בחודש האחרון – שלפני הפניה).

הערה:

על התושב לשלם במזומן אגרת אישור + מיסים מראש (עד למועד בו נדרש "תוקף האישור").

 

 

מספר הטלפון למוקד הבירורים והתשלומים הטלפוני - השתנה.
המספר החדש הינו - 072-2755432

 

לנוחיותכם - דף טפסים ומסמכים נדרשים

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד