מבקר המועצה

מבקר המועצה - תמיר פוגל
טל: 9724720
פקס: 9723029
tamir@shoham.muni.il

המועצה מעסיקה מבקר במשרה חלקית (50%). 

המבקר בודק אם פעולות בעלי התפקידים במועצה נעשים כדין, בידי המוסמכים לעשותם, תוך שמירה על כללי מינהל תקין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. 

לצורך כך נפגש המבקר עם העובדים שיש להם נגיעה לנושא הנבדק, סוקר דוחות, מסמכים ומאגרי מידע,  ובוחן בקפידה את סדרי הבקרה והנהלים הרלוונטיים. 

בחירת נושאי הביקורת נעשית על פי שיקול דעתו של המבקר, וככל האפשר בהתאם לפניות ראש המועצה וועדת הביקורת. 

תכנית העבודה הרב שנתית של המבקר, כוללת למעשה את כל תחומי העשייה במועצה, מתוך מטרה להקיף את מכלול הנושאים באופן מחזורי, שיטתי, יסודי ומערכתי. 

עם זאת, תכנית העבודה השנתית מושפעת גם ממידע שוטף המגיע למבקר מגורמים שונים,  כאשר לדעת המבקר מידע זה מחייב ביצוע ביקורת בנושא מסוים באופן מיידי. 

הנושאים שבוקרו על ידי המבקר בשנים האחרונות כוללים, בין היתר: תמיכות בעמותות, התקשרות עם קבלני גינון, החברה העירונית, אבטחת מוסדות חינוך, התקשרות עם קבלן בניה, התקשרויות עם ספקים וקבלנים, תהליך התשלומים באמצעות מרכז סליקה בנקאי, רישום ובקרה במדור גני ילדים, רישוי עסקים ומוסדות ציבור,  ומתן הנחות בארנונה.  

לאחר שדוחות הביקורת נדונים בוועדת הביקורת ומוגשים למליאת המועצה,  הם מתפרסמים באופן מלא באתר האינטרנט של המועצה. 

במהלך שנת 2008 מונה המבקר גם כממונה על תלונות הציבור במועצה.  

 

 בכל תלונה, ניתן לפנות ל:

תמיר פוגל - מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור

מצ"ב החוק:

 

 

 

 

 

 

 

  דוח המבקר 2000 - 2001
  דוח המבקר 2002
  דוח המבקר 2003 - 2004
  דוח המבקר 2005
  דוח המבקר 2006 - 2007
  דוח המבקר 2008
  דוח המבקר 2009
  דוח המבקר 2010
  דוח המבקר 2011
  דוח המבקר 2012
  דוח המבקר 2013
  דוח המבקר 2014
  דוח המבקר 2015-2016
  דוח הממונה על תלונות הציבור 2008
  דוח הממונה על תלונות הציבור 2009
  דוח הממונה על תלונות הציבור 2010
  דוח הממונה על תלונות הציבור 2011
  דוח הממונה על תלונות הציבור 2012-2013
  דוח הממונה על תלונות הציבור 2014
  דוח הממונה על תלונות הציבור 2015-2016
עבור לתוכן העמוד