שכונת רקפות - תדריך תכנוני, מגרשים בנה ביתך

את הבקשה להיתר יש להגיש בהתאם לנוהל המצ"ב:

  • בהתייחס לחתימת שכן - יש להחתים את השכן הדו משפחתי על הבקשה להיתר או חתימתו על התחייבות לחזית אחידה.
  • חזית משותפת: חזית הבניין הפונה לרחוב, תהיה זהה לשתי יחידות הדיור הצמודות. תותר חזית אשר לדעת מהנדס/ת הוועדה יוצרת התאמה בין שני חלקי החזית המשותפת.
  • יש להראות בבקשה את כל הבניין במגרש (שני חלקי הבניין הדו משפחתי) בתכניות , בחתכים ובחזיתות, לרבות חמרי גמר והסכמת השכן הסמוך ע"ג הבקשה או בטופס מצורף.
  • ללא הצגת חזית אחידה וחתימת שכן, לא תדון הבקשה בוועדה המקומית.
  • יש לצרף לכל בקשה להיתר את רשימת המסמכים המצ"ב בתחתית עמוד זה.

 

 

 

 

 

 

  שכונת רקפות שלב ב'
  מפלסי מגרשים
  נספח בינוי מ"ה
  מידע תכנוני - תרשים מס' 1
  מידע תכנוני - תרשים מס' 2
  מידע תכנוני - תרשים מס' 3
  מידע תכנוני - תרשים מס' 4
  מידע תכנוני - תרשים מס' 5
  מידע תכנוני - תרשים מס' 6
  מידע תכנוני - תרשים מס' 7
  מידע תכנוני - תרשים מס' 8
  מידע תכנוני - תרשים מס' 9
  נוהל רישוי בנייה
  רשימת מסמכים נדרשים
  הודעה לבעלי המגרשים בנושא קירות תומכים
עבור לתוכן העמוד