בשביל הבריאות שהם - יישוב בריא

       

 

 

 

 

 

 חזון:
קידום איכות החיים והבריאות של הקהילה ע"י שינוי אורח החיים או תנאי החיים.

 

יעדים:

  • הטמעת תפיסת הבריאות בקרב כלל התושבים בישוב.
  • מעורבות ושותפות התושבים בלקיחת אחריות/מחויבות לשיפור איכות החיים בישוב.
  • קיום מדיניות אינטגרטיבית לקידום איכות החיים והבריאות אשר ממנה ייגזרו
  • תכניות עבודה אגפיות מתוקצבות.
  • קיום מנגנון מתוקצב ברשות, בעל אחריות וסמכות ברורה, לקידום עיר בריאה ומקיימת.

 

 

עבור לתוכן העמוד