רשימת מסמכים דרושים

 

להלן רשימת המסמכים הנדרשים לבקשת תמיכות לשנת 2016

 1. אישור ניהול תקין לשנת 2017.
 2. אישור ניהול ספרים בתוקף.
 3. אישור ניכוי מס במקור בתוקף.
 4. מאזן בוחן נכון ל – 31.12.16
 5. דו"חות כספיים נכון ל – 31.12.15
 6. תקציב לשנת 2017
 7. אישור מלכ"ר ממע"מ
 8. תקנון העמותה
 9. אישור מרשם העמותות
 10. רשימת שמות חברי העמותה
 11. דו"ח פעילות מפורט של העמותה
 12. חתימה של רו"ח / עו"ד על הדף האחרון שבטופסי הבקשה.
עבור לתוכן העמוד